image
truck

Jako registrovaný autor, který vystavuje a nabízí svá díla v ORIGINAL GALLERY, máte od nás výhodu v podobě 5 % slevy na zakoupené zboží.

1. Kto pracuje s vašimi údajmi
Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je čl.46991654, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 172028, so sídlom na adrese: Háje nad Jizerou, Rybnice 100, PSČ 51301, Česká republika (ďalej len: "Prevádzkovateľ") a ako Prevádzkovateľ budeme spracúvať vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok.
Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

2. Ktoré osobné údaje spracúvame
Spracúvame iba osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s používaním našich služieb Original Gallery.shop. Tieto údaje sú:
Umelec (vystavovateľ, autor, predajca) a návštevník (kupujúci, zberateľ).
- e-mailová adresa a telefónne číslo
- meno a priezvisko
- ulica + číslo popisné
- mesto + PSČ
- štát
- heslo v zašifrovanej podobe

3. Prečo spracúvame osobné údaje
Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je na jednej strane plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. (b) GDPR; na jednej strane oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Účelom je spracovanie vašej objednávky.

4. Kto má prístup k vašim údajom
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov. Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby.
Tretie strany, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom v nevyhnutnom rozsahu, sú:
- Osoby, ktoré pre nás zabezpečujú technickú prevádzku a bezpečnosť našich služieb;
- osoby, ktorým poskytujeme údaje na účely analýzy návštevnosti našich webových stránok;
- platobné brány.
Všetky údaje sú uložené v Českej republike.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom.správcu a uplatnenie nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov a (v prípade plateného predplatného) následne po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Kedykoľvek môžete uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv opísaných nižšie. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

5. Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou údajov
Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne. Bez toho, aby ste nám ho poskytli, vám však nemôžeme poskytovať naše služby.
Podľa GDPR máte v našej spoločnosti právo na:
(a) požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracúvame, a máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalším informáciám uvedeným v článku 15 GDPR,
b) požiadať o opravu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, ak sú nepresné,
c) požiadať o vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý) v určitých prípadoch,
d) požiadať o obmedzenie spracovania údajov,
e) získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanej, bežne používanejv štruktúrovanom, používanom a strojovo čitateľnom formáte a majú právo zaslať tieto údaje inému prevádzkovateľovi,
f) v určitých prípadoch máte právo namietať proti spracovaniu alebo podať sťažnosť,
g) právo byť v určitých prípadoch informovaný o porušení ochrany osobných údajov,
h) ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane údajov a vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov 2016/679 po nadobudnutí jeho účinnosti.
Každé z týchto práv môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na nižšie uvedených kontaktných údajoch. Ak dostaneme vašu žiadosť, budeme vás informovať o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace.
V prípade, že vašej žiadosti nevyhovieme, sme povinní vás bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia, informovať o dôvodoch nevyhovenia. V určitých prípadoch, keď bude vaša žiadosť neprimeraná alebo neopodstatnená (najmä ak sa žiadosť neprimerane opakuje), nie sme podľa GDPR povinní vyhovieť celej vašej žiadosti alebo jej časti. V takýchto prípadoch vám môžeme účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo zverejnením alebo vykonaním požadovaného úkonu. Ako dotknutá osoba máte vždy právo obrátiť sa priamo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu údajov.
Ak dostaneme vašu žiadosť, ale máme odôvodnené pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme vás požiadať o poskytnutie ďalších informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti.
Ak sa domnievate, že naša spoločnosť spracúva vaše osobné údaje nezákonne alebo inak porušuje vaše práva, naša spoločnosť mámáte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, alebo máte právo požiadať o súdnu ochranu.

6. Ako nás môžete kontaktovať?
Ak máte akékoľvek otázky alebo ak chcete uplatniť svoje zákonné práva alebo namietať proti ďalšiemu zasielaniu obchodných oznámení od nás, môžete nás kontaktovať e-mailom: info@originalgallery.com. Svoju žiadosť môžete adresovať aj korešpondenčne: Art of All s.r.o., Háje nad Jizerou, Rybnice 100, PSČ 51301
Ak sa chcete len odhlásiť z odberu nášho informačného bulletinu, môžete tak ľahko urobiť pomocou webového odkazu, ktorý nájdete vždy na konci bulletinu.
Aby sme mohli overiť vašu totožnosť, môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli vhodný doklad o vašej totožnosti. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie, ktoré má zabrániť prístupu neoprávnených osôb k vašim osobným údajom.

Created with Sketch.
cookie

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na uľahčenie prehliadania stránky, na ponuku personalizovaného obsahu alebo reklamy a na anonymnú analýzu návštevnosti, ktorú zdieľame s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Ich nastavenia môžete upraviť pomocou odkazu "Nastavenia súborov cookie" a môžete ich kedykoľvek zmeniť v pätičke webovej stránky. Podrobnejšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.

Súhlasíte s používaním súborov cookie?

Áno, súhlasím. Nastavenia
close

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na uľahčenie prehliadania stránky, na ponuku personalizovaného obsahu alebo reklamy a na anonymnú analýzu návštevnosti, ktorú zdieľame s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Ich nastavenia môžete upraviť pomocou odkazu "Nastavenia súborov cookie" a môžete ich kedykoľvek zmeniť v pätičke webovej stránky. Podrobnejšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie. Súhlasíte s používaním súborov cookie?

Nevyhnutné (technické)

Tieto súbory cookie pomáhajú pri používaní webovej stránky. Poskytujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke alebo zmena rozlíšenia prehliadača podľa veľkosti vášho zariadenia. Bez týchto súborov nemôže webová lokalita správne fungovať. Používame krátkodobé súbory cookie (session cookies) - po zatvorení prehliadača sa z vášho počítača vymažú.

Preferenčné (funkčné)

Súbory cookie preferencií umožňujú webovej lokalite zapamätať si informácie, ktoré menia spôsob, akým sa webová lokalita správa alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate.

Štatistické (výkon)

Tieto súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou, a to prostredníctvom zhromažďovania a vykazovania informácií, často anonymne.

Reklama

Reklamné súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov a ich správania. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a zaujímavé pre jednotlivých používateľov, a preto sú cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

close

Cookies

Táto webová stránka používa súbory cookie a z hľadiska zákona ide o osobné údaje. Správcom týchto osobných údajov je spoločnosť Art of All s.r.o., IČO: 46991654.

Podrobnejšie informácie o tom, ako nás môžete kontaktovať a ako spracúvame osobné údaje (vrátane súborov cookie), nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na našej webovej lokalite.

O súboroch cookie všeobecne

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na rôzne účely, napríklad na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií alebo analýzu návštevnosti, pričom niektoré z nich sa používajú na to, aby si webové stránky zapamätali vaše preferencie. Tieto súbory sú uložené vo vašom zariadení (napr. v počítači, tablete alebo mobilnom telefóne). Každá webová lokalita môže do vášho prehliadača odosielať vlastné súbory cookie, len ak to nastavenia prehliadača umožňujú.

Podľa zákona môžeme ukladať súbory cookie do vášho zariadenia, ak sú nevyhnutne potrebné na prevádzku tejto webovej stránky (pozri časť Nevyhnutné súbory cookie), a to bez vášho súhlasu na základe tzv. oprávneného záujmu. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme váš súhlas, ktorého úplné znenie nájdete na tua ktoré môžete kedykoľvek odvolať pomocou tejto Formuláre.

Typy súborov cookie

Súbory cookie sa klasifikujú podľa účelu, na ktorý sa používajú, takto:

Nevyhnutné (technické)

Tieto súbory cookie pomáhajú pri používaní webovej stránky. Poskytujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke alebo zmena rozlíšenia prehliadača podľa veľkosti vášho zariadenia. Bez týchto súborov nemôže webová lokalita správne fungovať.

Tieto súbory cookie môžete zablokovať (vypnúť), ale niektoré časti stránky sa nemusia zobrazovať správne a niektoré časti nemusia ani fungovať. Pokyny pre najpoužívanejšie prehliadače nájdete tu:

Preferenčné (funkčné)

Súbory cookie preferencií umožňujú webovej lokalite zapamätať si informácie, ktoré menia spôsob, akým sa webová lokalita správa alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate.

Štatistické (výkon)

Tieto súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou, a to prostredníctvom zhromažďovania a vykazovania informácií, často anonymne.

Reklama

Reklamné súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov a ich správania. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a zaujímavé pre jednotlivých používateľov, a preto sú cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Zoznam súborov cookie

Na našich webových stránkach používame vlastné súbory cookie a súbory cookie tretích strán, ktorých vlastné zásady spracovania sú uvedené tu:

Pripravila advokátska kancelária Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Art of All s.r.o., IČO: 46991654.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.