image

1. kto pracuje z Twoimi danymi
Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: "GDPR") jest Art of All s.46991654, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 172028, z siedzibą pod adresem: Háje nad Jizerou, Rybnice 100, kod pocztowy 51301, Republika Czeska (dalej: "Administrator") i jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z warunkami określonymi poniżej.
Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

2. jakie dane osobowe przetwarzamy
Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które przekazujesz nam w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych usług Original Gallery.shop. Te dane to:
Artysta (wystawca, autor, sprzedawca) i Zwiedzający (kupujący, kolekcjoner).
- adres e-mail i numer telefonu
- imię i nazwisko
- ulica + opis numer
- miasto + kod pocztowy
- państwo
- hasło w formie zaszyfrowanej

3. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe
Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest z jednej strony wykonanie umowy między Państwem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR. (b) GDPR; z jednej strony uzasadniony interes administratora w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Celem jest realizacja Twojego zamówienia.

4. kto ma dostęp do Twoich danych
Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych. Dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione.
Podmioty trzecie, które mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych w niezbędnym zakresie to:
- Osoby, które zapewniają dla nas techniczną obsługę i bezpieczeństwo naszych usług;
- osób, którym przekazujemy dane w celu analizy ruchu na naszej stronie internetowej;
- bramek płatniczych.
Wszystkie dane są przechowywane w Republice Czeskiej.
Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem.administratora danych i dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych oraz (w przypadku płatnych subskrypcji) następnie przez okres 10 lat od zakończenia stosunku umownego. W każdej chwili możesz skorzystać z każdego z praw opisanych poniżej. Po upływie okresu retencji administrator usunie dane osobowe.

5. Jakie są Twoje prawa w związku z ochroną danych osobowych
Dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie. Nie jesteśmy jednak w stanie świadczyć naszych usług na rzecz użytkownika bez jego podania.
Zgodnie z GDPR, masz prawo z naszą firmą do:
(a) zażądać dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat i masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych i innych informacji wymienionych w art. 15 GDPR,
b) żądania sprostowania danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat, jeżeli są one nieprawidłowe,
c) w określonych przypadkach zażądać usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
e) uzyskania danych osobowych dotyczących Pani/Pana w ustrukturyzowanej, powszechnie stosowanejw ustrukturyzowanym, używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz mają prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi,
f) w określonych przypadkach masz prawo do sprzeciwu lub skargi na przetwarzanie danych,
g) prawo do otrzymania informacji o naruszeniu danych osobowych w określonych przypadkach,
h) inne prawa określone w ustawie o ochronie danych osobowych oraz ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 2016/679 po jego wejściu w życie.
Z każdego z tych praw można skorzystać, kontaktując się z nami na poniższe dane kontaktowe. Jeśli otrzymamy Twoje żądanie, poinformujemy Cię o podjętych środkach bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Twojego żądania. W razie potrzeby oraz z uwagi na złożoność i liczbę wniosków okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące.
W przypadku, gdy nie uwzględnimy Twojego żądania, jesteśmy zobowiązani niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu miesiąca od jego otrzymania, poinformować Cię o przyczynach niepodjęcia działań. W niektórych przypadkach, gdy Państwa żądanie będzie nieuzasadnione lub bezpodstawne (w szczególności gdy żądanie jest bezzasadnie powtarzalne), nie jesteśmy zobowiązani na mocy GDPR do spełnienia całości lub części Państwa żądania. W takich przypadkach możemy obciążyć Państwa uzasadnioną opłatą uwzględniającą koszty administracyjne związane z dostarczeniem żądanych informacji lub ujawnieniem informacji lub podjęciem żądanych działań. Jako osoba, której dane dotyczą, zawsze masz prawo do bezpośredniego kontaktu z organem nadzorczym, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Jeśli otrzymamy Twoje żądanie, ale mamy uzasadnione wątpliwości co do Twojej tożsamości, możemy poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości.
Jeśli uważasz, że nasza firma przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub w inny sposób narusza Twoje prawa, nasza firma mamasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, lub masz prawo do skorzystania z ochrony sądowej.

6. Jak można się z nami skontaktować?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chcesz skorzystać ze swoich praw lub sprzeciwić się otrzymywaniu od nas dalszych informacji handlowych, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@originalgallery.com. Swoje żądanie możesz skierować również drogą korespondencyjną: Art of All s.r.o., Háje nad Jizerou, Rybnice 100, kod pocztowy 51301
Jeśli chcesz tylko zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera, możesz to łatwo zrobić za pomocą linku internetowego, który zawsze znajdziesz na końcu newslettera.
Abyśmy mogli zweryfikować Państwa tożsamość, możemy poprosić Państwa o dostarczenie nam odpowiedniego dowodu tożsamości. Jest to środek ostrożności, który ma na celu uniemożliwienie dostępu do Twoich danych osobowych osobom nieupoważnionym.

Created with Sketch.
cookie

Używamy plików cookies

Używamy plików cookie, aby pomóc Ci przeglądać stronę, oferować spersonalizowane treści lub reklamy oraz anonimowo analizować ruch, który udostępniamy naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamy i analityki. Ich ustawienia możesz dostosować za pomocą linku "Ustawienia plików cookies", a zmiany możesz dokonać w każdej chwili w stopce strony internetowej. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w naszej Polityce prywatności i plików cookies.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies?

Tak, zgadzam się. Ustawienia
close

Używamy plików cookies

Używamy plików cookie, aby pomóc Ci przeglądać stronę, oferować spersonalizowane treści lub reklamy oraz anonimowo analizować ruch, który udostępniamy naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamy i analityki. Ich ustawienia możesz dostosować za pomocą linku "Ustawienia plików cookies", a zmiany możesz dokonać w każdej chwili w stopce strony internetowej. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w naszej Polityce prywatności i plików cookies. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies?

Niezbędne (techniczne)

Te pliki cookie pomagają w umożliwieniu korzystania ze strony internetowej. Zapewniają one podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie czy zmiana rozdzielczości przeglądarki w zależności od rozmiaru urządzenia. Bez tych plików strona nie może prawidłowo funkcjonować. Stosujemy pliki cookies krótkoterminowe (sesyjne) - są one usuwane z komputera po zamknięciu przeglądarki.

Preferencyjny (funkcjonalny)

Pliki cookie dotyczące preferencji pozwalają stronie internetowej zapamiętać informacje, które zmieniają sposób zachowania lub wygląd strony internetowej, takie jak preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.

Statystyczna (wydajność)

Te pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje ze stroną internetową, zbierając i raportując informacje, często anonimowo.

Reklama

Reklamowe pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia odwiedzających i ich zachowań. Intencją jest serwowanie reklam, które są istotne i angażujące dla poszczególnych użytkowników, a zatem bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

close

Cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, a w świetle prawa są to dane osobowe. Administratorem tych danych osobowych jest Art of All s.r.o., nr ID: 46991654.

Szczegółowe informacje o tym, jak możesz się z nami skontaktować i jak przetwarzamy dane osobowe (w tym pliki cookies), znajdziesz w naszej Polityce prywatności, która znajduje się na naszej stronie internetowej.

Ogólnie o ciasteczkach

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być wykorzystywane przez stronę internetową do wielu celów, takich jak personalizacja treści i reklam, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych lub analizowanie ruchu, a niektóre z nich są wykorzystywane, aby pomóc stronie internetowej zapamiętać preferencje użytkownika. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym). Każda strona internetowa może wysyłać do przeglądarki własne pliki cookies tylko wtedy, gdy ustawienia przeglądarki na to pozwalają.

Zgodnie z prawem możemy przechowywać pliki cookies na Twoim urządzeniu, jeśli są one absolutnie niezbędne do działania tej strony internetowej (patrz sekcja Niezbędne pliki cookies), bez Twojej zgody, na podstawie tzw. uzasadnionego interesu. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody, której pełny tekst można znaleźć na stronie tutaji które można w każdej chwili odwołać za pomocą tego Formularze.

Rodzaje ciasteczek

Pliki cookies są klasyfikowane w zależności od celu, w jakim są wykorzystywane, w następujący sposób:

Niezbędne (techniczne)

Te pliki cookie pomagają w umożliwieniu korzystania ze strony internetowej. Zapewniają one podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie czy zmiana rozdzielczości przeglądarki w zależności od rozmiaru urządzenia. Bez tych plików strona nie może prawidłowo funkcjonować.

Te pliki cookie można zablokować (wyłączyć), ale niektóre części strony mogą nie być wyświetlane poprawnie, a niektóre mogą nawet nie działać. Instrukcje dla najczęściej używanych przeglądarek można znaleźć tutaj:

Preferencyjny (funkcjonalny)

Pliki cookie dotyczące preferencji pozwalają stronie internetowej zapamiętać informacje, które zmieniają sposób zachowania lub wygląd strony internetowej, takie jak preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.

Statystyczna (wydajność)

Te pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje ze stroną internetową, zbierając i raportując informacje, często anonimowo.

Reklama

Reklamowe pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia odwiedzających i ich zachowań. Intencją jest serwowanie reklam, które są istotne i angażujące dla poszczególnych użytkowników, a zatem bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

Wykaz plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy zarówno własnych plików cookie, jak i plików cookie stron trzecich, których własne polityki przetwarzania są wymienione tutaj:

Przygotowane przez kancelarię prawną Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Art of All s.r.o., IČO: 46991654.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.